Dịch tiếng

Trang Chủ

Tuesday, June 18, 2013

Sáu Mươi Bốn Liêt Sĩ Trường Sa (Thơ phổ nhạc Bùi Thảo)

Sáu mươi bốn liệt sĩ Trường Sa
Thơ: Bùi Thảo.
Nhạc: Ngọc Anh.
Song ca nam nữ ca sĩ: Mạnh Hùng & Thái Hoà.

Trên đầu sóng quê hương
Hải chiến quân xâm lược
Đây Trường Sa chiến trường
Hồn thiêng hồn tổ quốc
Xác thân làm cột mốc
Người chiến sĩ đảo khơi
Giữa đạn thù lửa bốc
Súng pháo gầm vang nơi
Vinh danh anh muôn đời
Kiên cường người lính thuỷ
Bảo vệ nước non tôi
Gương anh người chiến sĩ
Anh chiếu đấu bền bỉ
Tại bãi đá Cô Lin
Và Len Đao quyết chí
Trấn thủ vững niềm tin
Gạc Ma trong trái tim
Người anh hùng biển cả
Sáu mươi bốn anh đã
Hy sinh thuỷ chiến chìm
Phút giây trong lặng im
Tưởng nhớ hoài mặc niệm
Dân quân tâm khấn nguyện
Hương khói toả trang nghiêm
Trường Sa biển đảo chim
Bay kêu buồn da diết
Vỗ về làn sóng biếc
Như chia cảm nỗi niềm.
Bùi Thảo